Przejdź do treści

Poniedziałek, 24.11.2014

Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych na 2015 rok

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą zgłaszać kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych na 2015 rok, wymienionych w karcie zgłoszenia.
Celem działania komisji konkursowych będzie przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, złożonych w otwartych konkursach ofert.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych na 2015 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zaproszenie na seminarium ,,Budżet partycypacyjny dla początkujących"

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ,,Stocznia", zaprasza na seminarium ,,Budżet partycypacyjny dla początkujących", które odbędzie się 2-3 grudnia w siedzibie Fundacji ,,Stocznia" w Warszawie. Seminarium kierowane jest do przedstawicieli samorządów i aktywnych mieszkańców miejscowości, w których planowane jest uruchomienie mechanizmu BP w najbliższym roku/latach po raz pierwszy.

czytaj całość: Zaproszenie na seminarium ,,Budżet partycypacyjny dla początkujących"

Program współpracy na rok 2015 przyjęty

Rada Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014 r. podjęła uchwałę nr LI/331/14  w  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

czytaj całość: Program współpracy na rok 2015 przyjęty

Organizacja praktycznych przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznych ZSP Gniew w firmie Rolls-Royce

Dnia 27.10.2014 uczniowie klasy IIb rozpoczęli pierwsze zajęcia praktyczne w rzeczywistym środowisku przemysłowym. Po wcześniejszych kilku godzinnych szkoleniach na temat działalności firmy Rolls-Royce Poland oraz szkoleniu BHP i p.poż, uczniowie mogli przystąpić do zajęć w formie praktycznej. Uczniowie otrzymali odpowiednie ubrania z wyszytym napisem Uczeń oraz wyposażenie ochrony osobistej.

czytaj całość: Organizacja praktycznych przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznych ZSP Gniew w firmie Rolls-Royce

Wystawa pokonkursowa VII Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem” pod patronatem Starosty Tczewskiego

Fabryka Sztuk serdecznie zaprasza na wystawę pokonkursową VII Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem”. Tematem przewodnim w roku bieżącym jest „Dziecko na wakacjach”. Na wystawie prezentowane są prace przyjęte do Konkursu przez Jury. Ekspozycja będzie czynna od 6 listopada do 9 grudnia 2014 r.

czytaj całość: Wystawa pokonkursowa VII Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem” pod patronatem Starosty Tczewskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – rozwój kultury w powiecie tczewskim w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – rozwój kultury w powiecie tczewskim w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Otwarty konkurs ofert „Razem bezpieczniej”

Wojewoda Pomorski, realizując rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z dniem 7 listopada 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie projektów organów administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego i zajmujących się szeroko rozumianą działalnością na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa publicznego.
Szczegóły w załączniku

czytaj całość: Otwarty konkurs ofert „Razem bezpieczniej”

VI Powiatowa Gala Wolontariatu 2014 - Konkurs Otwarty

Fundacja Centrum Wolontariatu w Tczewie ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas VI Powiatowej Gali Wolontariatu 2014.

czytaj całość: VI Powiatowa Gala Wolontariatu 2014 - Konkurs Otwarty

Ogłoszenie o wyborze realizatora Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” - II edycja 2014 roku

Zgodnie z uchwałą nr 185/687/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 listopada 2014 r. realizatorem Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” - II edycja 2014 roku został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”  Sp. z o.o.  z siedzibą w Tczewie.

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatora Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” - II edycja 2014 roku

Honorowa Odznaka Ochotniczych Hufców Pracy dla Starosty Tczewskiego

28 października 2014 r. odbyła się 50. sesja Rady Powiatu Tczewskiego. Bardzo miłym punktem wtorkowego  posiedzenia było wręczenie Staroście Tczewskiemu - Józefowi Puczyńskiemu oraz długoletniemu komendantowi OHP w Tczewie - Czesławowi Różanowskiemu Honorowych Odznak Ochotniczych Hufców Pracy. Odznaki wręczył Lech Wieczorkowski - Komendant Wojewódzki OHP w Gdańsku.

czytaj całość: Honorowa Odznaka Ochotniczych Hufców Pracy dla Starosty Tczewskiego

III Bieg Nadwiślański Doliną Dolnej Wisły

Dnia 26.10.2014 roku odbył się 3 Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły na trasie Małe Walichnowy – Tczew, na odcinku 21.097 km. Do biegu zapisało się 278 uczestników, pakiety startowe odebrało 176 uczestników natomiast bieg ukończyło 173 zawodników.

czytaj całość: III Bieg Nadwiślański Doliną Dolnej Wisły

Kociewie w Poznaniu

W dniach 23-25 października odbyły się XXV Targi Turystyczne Tour Salon. To wydarzenie należące do najważniejszych spotkań branżowo-promocyjnych na terenie naszego kraju. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji zaprezentowały się 32 kraje oraz wszystkie regiony Polski. Trzy targowe dni to oferta skierowana do wielotysięcznej grupy klientów.

czytaj całość: Kociewie w Poznaniu

Newsletter Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie - listopad

Zapraszamy do zapoznania się z listopadową ofertą Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie…

czytaj całość: Newsletter Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie - listopad

Koncerty poetycko-muzyczne w 15 rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Pelplinie

„Budujcie na skale” to istotny motyw homilii wygłoszonej przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie pamiętnej pielgrzymki do Pelplina 6 czerwca 1999 r. Te słowa stały się mottem cyklu trzech koncertów poetycko-muzycznych. dedykowanych Św. Janowi Pawłowi w 15 rocznicę Jego wizyty w naszym mieście. Zorganizował  je Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  wraz z Biblioteką Diecezjalną im. Bpa Jana Bernarda Szlagi. Pierwszy koncert odbył się w kwietniu (po dziewiątej rocznicy śmierci, a jednocześnie tuż przed uroczystością kanonizacyjną w Rzymie), drugi w czerwcu (w 15 rocznicę wizyty w Pelplinie), a trzeci  w październiku (w święto patronalne św. Jana Pawła II).

czytaj całość: Koncerty poetycko-muzyczne w 15 rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Pelplinie

Materiały ze spotkania z organizacjami pozarządowymi

W dniu 15 października 2014 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tczewskiego. Poniżej publikujemy protokół ze spotkania wraz z większością załączników. Jednocześnie informujemy, że wnioskowane w toku spotkania zmiany do programu współpracy przedstawiono w dniu 16 października 2014 r. Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

czytaj całość: Materiały ze spotkania z organizacjami pozarządowymi

INNOWACJE EDUKACYJNE W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE

     Od 1 września br. w  Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie ruszył projekt   pt. „Jedynka Dzieciom” Fundacji Jedynka Dzieciom w partnerstwie z Gminą Pelplin, w ramach którego uczniowie i uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych i w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

czytaj całość: INNOWACJE EDUKACYJNE W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.