Przejdź do treści

Wtorek, 23.8.2016

Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży - zabudowana działka nr 522/1, położona w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości: 

wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży. 

czytaj całość: Wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży - zabudowana działka nr 522/1, położona w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5

Wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

czytaj całość: Wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

Do 12 września trwają bezpłatne szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV!

Powiat Tczewski przedłużył zapisy do programu profilaktyki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Jeszcze do 12 września 2016 roku będą trwały bezpłatne szczepienia dziewcząt zamieszkałych teren powiatu tczewskiego z rocznika 2004.

czytaj całość: Do 12 września trwają bezpłatne szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV!

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” 2016

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”.
Wybrany w niniejszym konkursie ofert realizator programu zobowiązany będzie do przeprowadzenia w okresie od października do grudnia 2016 r. działań informacyjno-promocyjnych oraz badań przesiewowych wśród mieszkańców powiatu tczewskiego w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości przez co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę dziennie i rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 września 2016 r. godz. 10:00.

czytaj całość: Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” 2016

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Powiat Tczewski ogłasza otwarty nabór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie nr: RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne.

Termin składania ofert upływa z dniem 14 września 2016 r. godzina 14:00.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie o konsultacjach wzorów formularzy do przeprowadzenie ceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych

Zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

czytaj całość: Ogłoszenie o konsultacjach wzorów formularzy do przeprowadzenie ceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych

Ogłoszenie o konsultacjach trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu  Tczewskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

czytaj całość: Ogłoszenie o konsultacjach trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

czytaj całość: Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy 2017

2 sierpnia w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyła się gala z okazji Święta Policji.

2 sierpnia o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Mundurowi otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie. W uroczystej akademii obok policjantów uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej i wymiaru  sprawiedliwości, a także zaprzyjaźnione służby mundurowe.

czytaj całość: 2 sierpnia w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyła się gala z okazji Święta Policji.

1 sierpnia w Parku im. Mikołaja Kopernika w Tczewie mieszkańcy Powiatu Tczewskiego uczcili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia  w południe w Parku im. Mikołaja Kopernika przy obelisku upamiętniającym tych, którzy zginęli w bitwach II wojny światowej, mieszkańcy powiatu tczewskiego uczcili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele naszego regionu, Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Wicestarosta Witold Sosnowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara Kamińska, złożyli kwiaty pod pomnikiem.

 

czytaj całość: 1 sierpnia w Parku im. Mikołaja Kopernika w Tczewie mieszkańcy Powiatu Tczewskiego uczcili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Delegacja gruzińska z wizytą w Powiecie Tczewskim

W dniach 5 – 11 czerwca w Powiecie Tczewskim gościła delegacja Rejonu Zestafonii (Gruzja). Rejon Zestafonii jest jednym z partnerów zagranicznych Powiatu Tczewskiego, a porozumienie o współpracy pomiędzy oboma samorządami zostało podpisane w listopadzie ubiegłego roku.

czytaj całość: Delegacja gruzińska z wizytą w Powiecie Tczewskim

Album Tczewski. Fotografie do 1945 roku cz. 4 - promocja ksiązki już 5 sierpnia

W piętek, 5 sierpnia o godzinie 18:00, w Fabryce Sztuk w Tczewie odbędzie się pierwsza prezentacja 4 części ksiązki autora Józefa Golieckiego "Album Tczewski. Fotografie do 1945 roku". Jest to kolejna część z serii albumów przedstawiajacych Tczew na fotografiach otrzymanych od mieszkańców miasta. 

czytaj całość: Album Tczewski. Fotografie do 1945 roku cz. 4 - promocja ksiązki już 5 sierpnia

Przez most tam i z powrotem...

... bo właśnie most przez Wisłę Opalenie-Lipianki to bodaj najważniejszy element na trasie rajdu organizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE. W dniach 23-24 lipca, już po raz drugi, zorganizowano imprezę łączącą aktywnie sąsiednie regiony - 2. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy.

czytaj całość: Przez most tam i z powrotem...

Tego nie ma nawet w Luwrze, czyli co odkryto w piaseckiej krypcie

Dobiega końca ósmy sezon prac archeologicznych w gminie Gniew. Tym razem archeolodzy i historycy zajęli się nie tylko kościołem św. Mikołaja w Gniewie, ale też świątynią pw. Narodzenia NMP w Piasecznie. I tam właśnie w tym roku natrafiono na najcenniejsze znaleziska. Mimo, że badana kryta była wcześniej wielokrotnie plądrowana, naukowcy trafili w niej na ślady wyjątkowej tkaniny. W środę, 27 lipca, na miejscu badań w Piasecznie odbędzie się konferencja prasowa, podsumowująca dotychczasowe znaleziska. Archeolodzy pokażą wówczas m. in. wnętrze krypty i fragmenty znalezionego materiału.

czytaj całość: Tego nie ma nawet w Luwrze, czyli co odkryto w piaseckiej krypcie

30 czerwca i 1 lipca na sympozjum w Tczewie dyskutowano o ratowaniu Mostu Tczewskiego

Na przełomie czerwca i lipca w Tczewie odbyło się międzynarodowe sympozjum dotyczące Mostu Tczewskiego pn.  „Most Tczewski – Ratowanie Technicznego Dziedzictwa Zjednoczonej Europy”. Wzięli w nim udział m.in. zagranicznie specjaliści z zakresu inżynierii mostowej. Organizatorami sympozjum było Przedsiębiorstwo Wielonranżowe BANIMEX z Będzina oraz Starostwo Powiatowe w Tczewie.

czytaj całość: 30 czerwca i 1 lipca na sympozjum w Tczewie dyskutowano o ratowaniu Mostu Tczewskiego

4 lipca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie obchodzono 20-lecie obozów językowych

4 lipca w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie odbyła się niecodzienna uroczystość: obchodzono 20-lecie obozów językowych organizowanych przez tę placówkę.

czytaj całość: 4 lipca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie obchodzono 20-lecie obozów językowych

Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Decyzja zapadła podczas XIX Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 29 czerwca 2016 r. 

czytaj całość: Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał absolutorium

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2016 r.

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych ogłasza się zakończenie naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, ogłoszonym na mocy uchwały Nr 63/205/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 marca 2016 r.

czytaj całość: Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2016 r. - drugie posiedzenie komisji

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku prowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2016 r. - drugie posiedzenie komisji

Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.