Przejdź do treści

Niedziela, 23.10.2016

Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2017 rok

Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2017 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 października 2016 r. godz. 14:00.

czytaj całość: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2017 rok

Debata społeczna "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Komendant Powiatowy Policji w Tczewie wraz ze Starostą Tczewskim zorganizowali debatę społeczną pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Spotkanie odbyło się 28 września o godzinie 13.00 w sali Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie. Podczas debaty uczestnicy dowiedzieli się do ilu zdarzeń drogowych doszło na terenie powiatu tczewskiego w bieżącym roku oraz co należy robić aby takich zdarzeń było jak najmniej.

czytaj całość: Debata społeczna "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

III Bieg Gniewski za nami

W sobotę, 24 września, po raz trzeci, wystartował Bieg Gniewski, tym razem ze sponsorem tytularnym Zakładem Produkcji Kruszyw. Na starcie stanęło aż 338 dorosłych biegaczy i ponad 230 dzieci, które wzięły udział  w II Dziecięcym Biegu Gniewskim. 

czytaj całość: III Bieg Gniewski za nami

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ-22-001/16

Powiat Tczewski z siedzibą przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie nr RPPM.05.05.00-IZ-22-001/16, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ-22-001/16

14 października świętowano Powiatowy Dzień Edukacji w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych

Tradycyjnie, jak co roku, 14 października nauczycielom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody i dyplomy. Uroczystość powiatowa, połączona z Jubileuszem 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie odbyła się w sali gimnastycznej tej szkoły.

czytaj całość: 14 października świętowano Powiatowy Dzień Edukacji w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w bibliotece Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

W  październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym okresie biblioteki proponują uczniom udział w różnorodnych akcjach czytelniczych: konkursach, wystawach, spotkaniach autorskich i innych. 

czytaj całość: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w bibliotece Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Od 15 października Szpitale Tczewskie S.A. zapraszają na profilaktyczny program „Recepta na raka” do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Tczewie

Szpitale Tczewskie S.A. zapraszają mieszkańców powiatu tczewskiego  w wieku od 55 do  80 roku życia do udziału w profilaktycznym  programie „Recepta na raka” – program wczesnego wykrywania raka płuc. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 16.00 do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 5 od 15. 10. 2016 r. do 15. 12. 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

czytaj całość: Od 15 października Szpitale Tczewskie S.A. zapraszają na profilaktyczny program „Recepta na raka” do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Tczewie

7 października odbyła się uroczystość związana z zakończeniem rozbudowy szpitala w Tczewie

Zakończono prace związane z rozbudową tczewskiego szpitala. Inwestycja warta prawie 24 mln złotych poprawi jakość i zwiększy dostęp do usług medycznych świadczonych w placówce, zgodnie z normami, które zaczęły obowiązywać od początku 2016 roku. 

czytaj całość: 7 października odbyła się uroczystość związana z zakończeniem rozbudowy szpitala w Tczewie

Napoleon, Ostnicowe Parowy Gruczna i ruchanki z fjutem czyli jak opowiadać o Kociewiu...

To będzie pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Powiatu Świeckiego. 24 października w rulewskim Pałacu Hanza, na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu spotkają się osoby związane z lokalną i regionalną turystyką, by wspólnie z innymi wyjątkowymi gośćmi podzielić się branżowymi doświadczeniami, wysłuchać prelekcji, podyskutować o problemach...

czytaj całość: Napoleon, Ostnicowe Parowy Gruczna i ruchanki z fjutem czyli jak opowiadać o Kociewiu...

Rajskie, swojskie, kociewskie – o jabłkach podczas Sympozjum w Subkowach 1 października

Wydawałoby się, że nie ma przed nami żadnych tajemnic. Wiemy jak używać go w kuchni, wiemy jak smakuje. A jednak kolejne Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu” pozwoliło odkryć je na nowo. Okazało się, że jabłko – bo ono było w tym roku bohaterem sympozjum – obecne jest od wieków nie tylko w kulturze kulinarnej Kociewia, ale również... Egiptu.

czytaj całość: Rajskie, swojskie, kociewskie – o jabłkach podczas Sympozjum w Subkowach 1 października

Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” w roku 2016

Zgodnie z uchwałą nr 95/297/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2016 r. realizatorem programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” w roku 2016 zostały Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 57/58.

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” w roku 2016

Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE” – edycja 2016

Zgodnie z uchwałą nr 95/302/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2016 r. realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE” – edycja 2016 została Przychodnia Rogowscy  Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 55.

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE” – edycja 2016

27 września odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tczewskiego

Podczas XXI Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, która odbyła się 27 września 2016 r. , Radni Powiatu Tczewskiego wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego. Radni przyjęli także informację Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. 

czytaj całość: 27 września odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tczewskiego

Od 15 do 19 września młodzież z pelplińskiego ośrodka przebywała we Lwowie

Wcześnie rano 15 września 2016 roku uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie udali się w daleką podróż. Celem był udział w wielkim międzynarodowym przedsięwzięciu pn. Special Olympics III Open Games in Lviv. Pobyt we Lwowie okazał się niezwykłą przygodą!

czytaj całość: Od 15 do 19 września młodzież z pelplińskiego ośrodka przebywała we Lwowie

Powiat Tczewski gościł delegację młodzieży z Witten

15 września gościliśmy w Starostwie grupę uczniów z szkoły w Witten – nowego partnera Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Młodzież od 12-16 września przebywała w Polsce wraz z opiekunami w ramach wymiany międzyszkolnej. 

czytaj całość: Powiat Tczewski gościł delegację młodzieży z Witten

77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września przy Pomniku Ofiar Stalinizmu odbyła się uroczystość w 77. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wzięli w niej udział kombatanci, przedstwiciele rządu i samorzadu, młodzież szkolna, harcerze, duchowieństwo, przedstwiciele stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy Tczewa.

czytaj całość: 77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Informacja o odstąpieniu od wyboru partnera

Zarząd Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu dnia 15 września 2016 r., w związku z niewyrażeniem przez gminy powiatu tczewskiego woli udziału w partnerskim projekcie w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP, podjął decyzję o rezygnacji z wyboru partnera i tym samym o odstąpieniu przez Powiat od realizacji projektu. Decyzja jest zgodna z „Ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu” opublikowanym na mocy uchwały nr 89/284/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przez Powiat Tczewski otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu. 

czytaj całość: Informacja o odstąpieniu od wyboru partnera

Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.