Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.
Zgodnie z uchwałą nr 121/399/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 marca 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:
 „Medica” Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie; Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Turze; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” Krzysztof Leszczyński z siedzibą w miejscowości Subkowy; Przychodnia Rogowscy Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tczewie.

Ww. podmioty będą szczepić swoje pacjentki, tj. dziewczęta z rocznika urodzenia 2005 przypisane do przychodni, o których mowa wyżej.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, iż w celu zapewnienia dostępności do proponowanych szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV dziewczętom z rocznika urodzenia 2005 nieprzypisanym do ww. przychodni, w dniu dzisiejszym ogłoszono kolejny konkurs, który adresowany jest do pozostałych podmiotów leczniczych.

Załączniki