Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w drugim postępowaniu konkursowym

Zgodnie z uchwałą nr 126/415/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:


Ww. podmioty lecznicze  będą szczepić swoje pacjentki, tj. dziewczęta z rocznika urodzenia 2005 przypisane do swoich przychodni/ośrodków zdrowia.

Ww. realizatorów wyłoniono w drugim postępowaniu konkursowym. Oprócz nich szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV wykonywać będą:

Pisaliśmy o tym tutaj.

Jednocześnie informujemy, że szczepienia wykonywane będą w 2-dawkowym schemacie podania przy użyciu szczepionki SILGARD. Podanie pierwszej dawki przewidziano w okresie kwiecień – maj br., drugiej –  po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki.

Szczepieniami ochronnymi objęte są dziewczęta z rocznika urodzenia 2005 zamieszkujące na terenie powiatu tczewskiego. Dziewczęta nienależące do ww. przychodni szczepione będą przez wybraną przychodnię ZOZ Medical na podstawie skierowania na szczepienie wydanego przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie. Celem uzyskania skierowania należy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem: tel. 58 7734916, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

 

Załączniki