Ogłoszenie Starosty Tczewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Tczewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Tczewski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia składu rady.


Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:

- organizacje pozarządowe,

- fundacje,

- jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu tczewskiego.

Kandydat wraz z uzasadnieniem zgłasza się na piśmie do Starosty Tczewskiego na adres: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku.