Ogłoszenie Starosty Tczewskiego z zakresu administracji rządowej

Ogłoszenie Starosty Tczewskiego z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm..) Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej. Powyższe dotyczy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 142 o powierzchni 0,4500 ha, położonej w obrębie Gętomie, gmina Morzeszczyn, zapisanej w  księdze wieczystej dawnej Gętomie Tom II Karta 65.


W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia  ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 773 49 39.