Ważne - przypomnienie o dokonaniu wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2017 rok

Ważne - przypomnienie o dokonaniu wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2017 rok

Starosta Tczewski, reprezentujący Skarb Państwa, uprzejmie przypomina o uiszczeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2017, której termin płatności upływa z dniem 31.03.2017 r.


Wpłaty można dokonać w kasie budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (bez prowizji) lub na konto bankowe nr 10 1560 0013 2226 4983 1000 0028 w Getin Noble Bank.