Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2017-06-29T10:53:14+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiat.tczew.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego o wydanej w dniu 28 czerwca decyzji]]> 2017-06-29T00:00:00+02:00 2017-06-29T10:50:01+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-o-wydanej-w-dniu-28-czerwca-decyzji.html Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. wydana została decyzja nr GG-GN.6852.17.2016.KK udzielająca zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.  <![CDATA[XXXI Sesja Rady Powiatu Tczewskiego - rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za 2016 rok]]> 2017-06-28T00:00:00+02:00 2017-06-28T12:49:35+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/xxxi-sesja-rady-powiatu-tczewskiego-rada-udzielila-absolutorium-zarzadowi-powiatu-tczewskiego-za-2016-rok.html Większością głosów Rada Powiatu Tczewskiego udzieliła 27 czerwca Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. <![CDATA[28 czerwca w sali obrad odbyło się spotkanie Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego z rodzinami zastępczymi]]> 2017-06-28T00:00:00+02:00 2017-06-28T15:33:33+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/28-czerwca-w-sali-obrad-odbylo-sie-spotkanie-starosty-tczewskiego-tadeusza-dzwonkowskiego-z-rodzinami-zastepczymi.html We środę 28 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego  Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wręczył rodzicom zastępczym pamiątkowe statuetki. <![CDATA[Uwaga! 5 lipca zmienione godziny pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Tczewie ]]> 2017-06-27T00:00:00+02:00 2017-06-28T11:09:31+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/uwaga-5-lipca-zmienione-godziny-pracy-terenowego-punktu-paszportowego-w-tczewie.html UWAGA!!! 5 lipca 2017 r. ( środa ) Terenowy Punkt Paszportowy w Tczewie będzie czynny od godziny 7.30 do 10.55 i od 12.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy. <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego o wydanej decyzji]]> 2017-06-27T00:00:00+02:00 2017-06-27T14:26:04+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-o-wydanej-decyzji.html Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. wydał decyzję nr GG-GN.6852.17.2016.KK ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości, posiadającej nieuregulowany stan prawny w świetle art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).  <![CDATA[Od 10 do 26 lipca Terenowy Punkt Paszportowy w Tczewie będzie nieczynny]]> 2017-06-27T00:00:00+02:00 2017-06-28T12:50:43+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/od-10-do-26-lipca-terenowy-punkt-paszportowy-w-tczewie-bedzie-nieczynny.html Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 – 26 lipca 2017 r. Terenowy Punkt Paszportowy w Tczewie będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika.  <![CDATA[Przedłużamy rekrutację do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat tczewski"]]> 2017-06-23T00:00:00+02:00 2017-06-23T07:51:13+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/przedluzamy-rekrutacje-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-tczewski.html Do 7 lipca można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu Zdolni z Pomorza - powiat tczewski. Aby wziąć udział w rekrutacji należy  złożyć w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie wniosek, arkusz nominacji oraz stosowne oświadczenia. <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego o wydanych decyzjach]]> 2017-06-23T00:00:00+02:00 2017-06-23T14:43:35+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-o-wydanych-decyzjach.html Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. wydał decyzję nr GG-GN.6852.4.2016.KK ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości, posiadającej nieuregulowany stan prawny w świetle art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). <![CDATA[14 czerwca w Tczewie odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Tczewa uczniów gimnazjów w siłowaniu się na rękę oraz wyciskaniu sztangi leżąc]]> 2017-06-23T00:00:00+02:00 2017-06-23T14:30:08+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/14-czerwca-w-tczewie-odbyly-sie-vi-otwarte-mistrzostwa-tczewa-uczniow-gimnazjow-w-silowaniu-sie-na-reke-oraz-wyciskaniu-sztangi-lezac.html Dnia 14 czerwca 2017 r. w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Tczewa uczniów gimnazjów w siłowaniu na rękę oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Patronat nad zmaganiami sportowymi objął Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski.  <![CDATA[Wyniki zapytania ofertowego - badania lekarskie z zakresu medycyny pracy]]> 2017-06-22T00:00:00+02:00 2017-06-23T13:51:05+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/wyniki-zapytania-ofertowego-badania-lekarskie-z-zakresu-medycyny-pracy.html Informacja o wynikach postępowaania- badania lekarskie dla stażystów z zakresu medycyny pracy <![CDATA[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów]]> 2017-06-22T00:00:00+02:00 2017-06-22T16:13:58+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-w-2017-roku-wkladu-wlasnego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-realizowanych-projektow.html Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów, przyznaje się dotacje następującym podmiotom:1) 5.000,00 zł Towarzystwu Miłośników Koszykówki ''POMORZE" z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Wakacje na Kaszubach - Stężyca 2017;2) 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „PIĄTKA” przy Szkole Podstawowej nr 5 z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Słoneczne wakacje w Tczewie. <![CDATA[Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów]]> 2017-06-22T00:00:00+02:00 2017-06-22T16:19:30+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zakonczeniu-naboru-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-dofinansowanie-w-2017-roku-wkladu-wlasnego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-realizowanych-projektow.html Z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów ogłasza się zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. <![CDATA[Dnia 13 czerwca po raz XXII w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce odbył się Dzień Sportu]]> 2017-06-19T00:00:00+02:00 2017-06-19T08:44:37+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/dnia-13-czerwca-po-raz-xxii-w-domu-pomocy-spolecznej-w-damaszce-odbyl-sie-dzien-sportu.html We wtorek 13 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce ponad 400 osób z DPS, WTZ, ŚDS, Stowarzyszeń z Tczewa i okolic uczestniczyło w Dniu Sportu. Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych wraz z nią sportowa rywalizacja, śpiewy, tańce oraz dobra zabawa.  <![CDATA[Domy pomocy społecznej przekazały dary partnerom na Litwie]]> 2017-06-19T00:00:00+02:00 2017-06-20T15:00:23+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/domy-pomocy-spolecznej-przekazaly-dary-partnerom-na-litwie.html W dniach 16 - 19 maja dyrektorzy domów pomocy społecznej powiatu tczewskiego zorganizowali wyjazd z darami do Rejonu Soleczniki, położonego w odległości 45 km od Wilna.  <![CDATA[Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie]]> 2017-06-16T00:00:00+02:00 2017-06-16T09:30:43+02:00 http://powiat.tczew.pl/aktualnosci/oferta-edukacyjna-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-w-pelplinie.html Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie jest edukacyjnym centrum dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktyczno – wychowawczym.  Zajęcia odbywają się w odpowiednio przygotowanych salach. Dysponuje salką do gimnastyki korekcyjnej wraz z siłownią. W szkole działa pracownia komputerowa, sala doświadczeń świata, sala integracji sensorycznej, Biblioteka, Świetlica, Stołówka oraz Grupy Wychowawcze czyli Internat.